Yükleniyor Etkinlikler

Özel Yeni Nesil Okulları’nın vizyonu, çağdaş uygarlık bilinci ile hareket eden Atatürkçü gençler yetiştirilmesini sağlamak ilkesinden yola çıkarak insani değerlere ve evrensel bakış açısına sahip, çok dilli ve kültürlü, bilgili, çevreye ve sosyal olgulara duyarlı, değişimin parçası olabilen, hayat amacını keşfeden mutlu bireylerin yaşadığı bir dünya oluşturmaktır.

Bu doğrultuda velilerimize daha mutlu ve güvenli ebeveyn çocuk bağları geliştirmek adına düzenlediğimiz online söyleşimizde Dijital Baba Orhan Toker bizlerle.

Dijital Çocukların Ebeveyni Olmak (16+)

 • Çocuklarımız artık çok daha fazla bilgisayarda
  • Neden çok vakit geçiriyorlar
  • Bu süreyi denetleyebilir miyiz?
  • Bu süreyi faydalı kullanmaları için neler yapabiliriz?
  • Sınırlamalar işe yarar mı?
 • Çocuklarımızın karşılaştıkları zararlı içerikler ve tehlikeler nelerdir?
  • Oyunlar
  • YouTube
  • Sohbet programları
  • Sosyal medya
  • Korku içerikleri
  • Cinsiyet karmaşası, intihar düşüncesi, madde kullanımı
  • Bu konuda neler yapabiliriz?
 • Çocuklarda teknoloji bağımlılığı
  • Bağımlılık nedir?
  • Çocuklarımızdan önce biz bağımlı mıyız?
  • Bağımlılıkla nasıl mücadele edebiliriz?
 • Evde dijital denge ve dijital alışkanlıklarımızı düzenleyelim
  • Dijital alışkanlıklar (teknolojisiz alan ve saatler)
  • Evde dijital kurallar
  • Dışarıda dijital kurallar
  • Faydalı içerik tüketme alışkanlığı